Praktisk førarprøve (eksamen)

Førarprøva

Førarprøva omfattar i dei fleste klassar både ei teoretisk og ei praktisk prøve. Du må greie teoriprøva før du kan ta den praktiske prøva.

Det er berre teoretisk prøve i klassane

Det er berre praktisk prøve i klassane


Søknad om førarkort må alltid væra godkjent før du kan gå opp til førarprøva.


Før du kan gå opp til prøve, må all obligatorisk opplæring vere fullført og registrert. Denne registreringa er det trafikkskulen din som gjer.


Førarprøva vert gjennomført med ein sensor frå ein av Statens Vegvesen sine Trafikkstasjonar. Den praktiske prøven tek omlag 60 min. Resultatet vert gjeve rett etter køyringa.

Denne dagen må du ha med deg: